English   | Català   |    Castellano   
Notícies
TASQUES DE MANTENIMENT A LA MODEL

Romero Polo, en UTE amb Clanser, SA, segueix duent a terme aquests dies les tasques de manteniment del centre penitenciari La Model de Barcelona, que tancarà aquesta setmana les seves portes.

Romero Polo és la companyia responsable de la conservació d'aquestes instal·lacions des de finals de 2015, data en la qual li va resultar adjudicatària d'un contracte de manteniment integral de les instal·lacions de diferents centres penitenciaris a Barcelona, entre ells l'històric presidi, en UTE juntament amb Clanser.

El contracte inclou el manteniment conductiu, preventiu i normatiu de diverses instal·lacions com les de sanejament, clavegueram i drenatge; els sistemes de climatització, calefacció i ventilació; l'obra civil i urbanització o els elements de transport, entre d'altres.

Durant aquests dies, ens trobem col·laborant en el desmantellament d'equips i el seu trasllat a altres dependències del departament de Justícia de la Generalitat.

CONSERVACIÓ DE L'AUTOVIA D'ARAGÓ

Papsa INFRAESTRUCTURES ha realitzat en els últims mesos per l'Autovia d'Aragó, els treballs de correcció de ferm de la A2, en el seu tram de circumval·lacions de Saragossa. Aquestes actuacions han consistit en fresats profunds, estabilitzacions i reciclats amb ciment, i asfaltats amb mescles d'alt mòdul i / o betums modificats. Totes elles han requerit de gran capacitat tècnica i de coordinació que, amb els equips propis tant humans com materials, Papsa ha pogut afrontar amb totes les garanties. La intensitat de trànsit d'aquest tram de via, un dels més alts d'Aragó, ha obligat a realitzar les actuacions en jornades nocturnes i caps de setmana de forma ininterrompuda, per minimitzar d'aquesta manera les molèsties als usuaris.

SEGUIM EFECTUANT EL MANTENIMENT DE L'AUTOPISTA AP-2

ROMERO POLO ha resultat adjudicatari de la conservació, manteniment i viabilitat hivernal de l'autopista AP-2, gestionada per ACESA, empresa de gestió d'autopistes d'Abertis, per un valor de 725.029 euros anuals.

Els serveis, que es extend Fins a agost de 2021, comprendre tasques per mantenir en condicions òptimes les actuals instal·lacions de drenatge, La Millor del conjunt d'Elements de jardineria així com la recollida i aplec dels Deixalles Derivats de les activitats en àrees de descans i peatges.

Amb la renovació d'aquesta concessió, ACESA torna a destacar el bon acer de Uns Treballs que venim efectuant ininterrompudament des de l’any 1997.

FINALITZACIÓ DELS TREBALLS DE REHABILITACIÓ DE L'A-131

Papsa INFRAESTRUCTURES ha estat al capdavant dels treballs de condicionament i rehabilitació de la carretera A-131, en el seu tram Sariñena-Sant Lorenzo de Flumen (Osca). Concretament, el projecte ha consistit en un eixample de la plataforma, una millora del traçat i la instal·lació de nous sistemes de drenatge, protecció, senyalització i abalisament.

La nova via, ja amb un ample en gairebé tota la seva longitud de 9,00 metres i amb un ferm renovat, queda d'aquesta manera adaptada a les noves necessitats de trànsit.

Alhora, segueixen els treballs de moviment de terres en el tram contigu de Sena-Sariñena, on Papsa participa a la UTE encarregada de dur a terme aquesta renovació. S'espera que l'actuació acabi al setembre, donant continuïtat als anteriors trams finalitzats i millorant un eix de comunicació molt important per a la zona.

ILNET REP EL PREMI EMPRESA SOLIDÀRIA 2017 PELS SEUS PROJECTES D'ACCIÓ SOCIAL A LLEIDA

Ilnet ha estat reconeguda per l'Ajuntament de Lleida com a Empresa Solidària 2017, per la seva implicació en projectes d'acció social a la ciutat.

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Justícia Social, l'Ajuntament de Lleida ha volgut donar visibilitat a la contribució del sector empresarial per aconseguir una millor societat. L'acte d'entrega de premis es va celebrar el 20 de febrer al Saló de Sessions de la Paeria.

Ilnet ha estat premiada, entre d'altres accions, per les seves ajudes a la Fundació Banc de Recursos, dedicada a la recollida d'excedents materials, com equips informàtics i material d'oficina, tant d'empreses com de particulars, i el seu enviament a  països i col.lectius necessitats (Tercer i Quart Món).

© 2012 Grup Romero Polo